Wykonanie trasy kablowej oraz ułożenie linii kablowej 15 kV” dla Nordzucker Polska S.A. Opalenica

Prace polegały na:

– posadowienie i podłączenie dostarczonymi kablami, transformatora dystrybucyjnego do rozdzielnicy RNW

– prefabrykacja, dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy RNW w systemie Ri4Power firmy Rittal

– prefabrykacja, dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy RWIR w systemie Ri4Power firmy Rittal

– dostawa, montaż i podłączenie okablowania dla zasilania RWIR z rozdzielnicy RNW

– dostawa, montaż i podłączenie okablowania dla zasilania RNN1 z rozdzielnicy RNW

– dostawa, montaż i podłączenie okablowania dla zasilania RVKT z rozdzielnicy RNW

– podłączenie istniejących kabli do rozdzielnicy RWIR

– dostawa i montaż bednarki dla potrzeb wykonania uziemienia rozdzielnic RWIR i RNW