Systemy Przeciwpożarowe

System Sygnalizacji Pożaru - SSP

Województwo Kujawsko - Pomorskie

Systemy przeciwpozarowe

System Sygnalizacji Pożaru SSP należy do grupy czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych . Zadaniem tego typu systemów przeciwpożarowych jest: szybka detekcja pożaru, powiadomienie o powstaniu pożaru oraz wykonanie funkcji sterujących. Wysterowanie współpracujących urządzeń przeciwpożarowych ma na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia oraz zapewnić warunki bezpiecznej ewakuacji. System SAP pełni również funkcje monitorujące oraz informacyjne. Poprawnie zaprojektowany oraz technicznie sprawny system SAP, pozwala zminimalizować: czas detekcji, czas zaalarmowania i czas przemieszczania. Realizacja tych trzech składowych, pozwala zrealizować bezpieczną ewakuację w wymaganym czasie, czyli przed osiągnięciem przez pożar (zagrożenie) warunków krytycznych.

Instalacja musi być dobrana do typu budynku i zamontowana przez specjalistę – elektryka. Montaż przewodów i połączeń to tylko jeden z etapów na drodze do bezpieczeństwa domu lub firmy. W ZUE Energia posiadamy wszystkie potrzebne i wymagane przez prawo certyfikaty i uprawnienia zawodowe dotyczących alarmów i kontroli stref dostępu, dzięki którym jesteśmy pewni w tym, co robimy i mogą nam Państwo zaufać. Zue-Energia proponuje pomoc doświadczonego i rzetelnego fachowca, który zainstaluje alarm w każdym miejscu, w którym jest to możliwe.

Zaleca się wdrożenie systemu kontroli dostępu, który w pełni integruje się z alarmami przeciwpożarowymi i innymi czujnikami bezpieczeństwa na terenie posesji.

System Sygnalizacji Pożaru - Elementy


Centrala (CSP) – Centrala jest głównym komputerem (mózgiem) systemu. Zbiera i analizuje dane z detektorów oraz realizuje funkcje (sterowanie, sygnalizacja) zgodnie ze swoją konfiguracją. Nowoczesne centrale pozwalają na swobodną konfigurację scenariusza pracy systemu. Producent udostępnia narzędzia do konfiguracji i diagnostyki systemu – najczęściej na komputerze. Centrala SSP wyposażona jest w panel i wyświetlacz m.in. wykrywanie zdarzeń (alarmów i usterek) i ich przetwarzanie. Panele sterowania różnią się ceną i funkcjonalnością. Klient ma wszystko, od małych, ograniczonych jednostek sterujących, które obsługują tylko kilkadziesiąt elementów, po duże modułowe sterowniki, które działają w sieci i obsługują tysiące elementów i sterowników. Poszczególne elementy dodatkowe (czujki, moduły) różnią się w zależności od producenta i standardu systemu. Elementy różnych producentów nie są ze sobą kompatybilne. Wybór odpowiedniej siedziby musi być poprzedzony analizą potrzeb inwestora. Zaleca się uwzględnienie warunków panujących w miejscu, poziomu bezpieczeństwa, wymaganych funkcji oraz możliwości finansowych klienta. Należy również wziąć pod uwagę dostępność części zamiennych i wsparcie techniczne systemu. Wybór centrali wentylacyjnej spełniającej potrzeby i wymagania inwestora jest ważną decyzją w procesie projektowania instalacji.

Ręczny Alarm Pożarowy (ROP) — są to czerwone przyciski z napisem „pożar”, które umożliwiają operatorowi obiektu natychmiastowe wywołanie alarmu pożarowego. Prawidłowe rozmieszczenie przycisków alarmowych regulują normy projektowe. Ponieważ systemy poszczególnych producentów korzystają z własnych protokołów adresowania i komunikacji z centralą, przyciski różnych producentów nie są ze sobą kompatybilne. Dotyczy to również wszystkich innych elementów adresowalnych.

Sygnalizatory (tzw. syreny) – to urządzenia alarmowe, które ogłaszają alarm dźwiękiem (sygnalizatory dźwiękowe), czasem także światłem (sygnalizatory akustyczno-optyczne). Poziom dźwięku sygnalizatora musi przekraczać 65 dB. Innym sposobem sygnalizowania alarmu jest podłączenie SSP do niezależnego dźwiękowego systemu ostrzegawczego (głosowego systemu alarmowego). Oprócz alarmów DSO może odtwarzać muzykę lub inne niespodzianki (organizacyjne, reklamowe).

Moduły sterowania i monitorowania — sterują i monitorują urządzenia zewnętrzne oraz integrują SSP (system sygnalizacji pożaru) z innymi systemami i urządzeniami w budynku. Przykładowe akcje wykonywane przez moduły:
• Aktywacja alarmu (dźwiękowego i optycznego)
• Transmisja sygnału pożarowego do zarządcy budynku, ochrony lub straży pożarnej (monitorowanie alarmów)
• Transmisja sygnału do systemu zarządzania nieruchomością , automatyka budynku, system monitoringu wideo CCTV
• Aktywacja aktualnych kontroli SSP:
• Otwarcie wrót dymowych (poprzez urządzenie oddymiające) / Otwarcie otworów wentylacyjnych
• Zamknięcie klap włazowych
• Otwarcie wrót i drzwi drzwi ewakuacyjnych dymu (otwieranie rygli). systemu dostępu)
• Tylko dla niebezpiecznego sprzętu lub rozprzestrzeniania się ognia: Urządzenia elektryczne, grzewcze, wiatrowe, gazowe.
• Opuszczanie wind
• Aktywacja gaśnic (tryskacze, gaśnice stacjonarne SUG)

Skontaktuj się z nami.
Doradzimy, zaprojektujemy i wykonamy odpowiedni dla Twoich potrzeb:

- system instalacji alarmowej,
- kontroli dostępu,
- system sygnalizacji pożaru.

UWAGA!!!

W ostatnim czasie ktoś podszywa się pod nasze maile @zue-energia.pl.

Prosimy o weryfikowanie wiadomości i w razie wątpliwości kontakt telefoniczny do siedziby Spółki.

Informujemy też, że sprawa jest zgłoszona na Policję w celach wyjaśnienia.