Modernizacja zasilania elektrycznego dla zasilania pomp przeciwpożarowych zgodnych z wymogiem Straży Pożarnej.

Zlecający: MPGN Sp. z o.o.