Modernizacja Rozdzielni Kotłowni w elektrociepłowni w Grudziądzu.

Zlecający: OPEC Grudziądz Sp. z o.o.