Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej firmie.

Instalacje elektryczne w Grudziądzu

Instalacje elektryczne w Grudziądzu to podstawa naszej działalności. ZUE-ENERGIA specjalizuje się między innymi w następujących rodzajach instalacji elektrycznych: Instalacje wczesnego ostrzegania pożarowego SSP,  instalacje alarmowe, oświetlenie, instalacje silnoprądowe i automatyka, przeprowadzamy pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiary parametrów sieci zasilającej.

 •  Instalacje elektryczne siły i oświetlenia w budownictwie przemysłowym i ogólnym.
 •  Instalacje elektryczne sterowania i sygnalizacji oraz automatyki przemysłowej.
 •  Instalacje odgromowe.
 •  Linie kablowe NN, SN, sterownicze.
 •  Stacje transformatorowe SN i NN, rozdzielnie elektroenergetyczne.
 •  Badania i pomiary ochronne w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
 •  Systemy sygnalizacji pożarowej SSP 
 •  Instalacje teletechniczne
 •  Konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach przemysłowych.
 •  Usługi outsourcingowe w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń elektroenergetycznych.
 •  Automatyka przemysłowa.
 •  Usługi montażu instalacji elektrycznych.
 •  Pomiary kamerą termowizyjną
 •  Wykonywanie analizy parametrów sieci zasilających
 •  Alarmy i kontrola dostępu

Naszą ofertę kierujemy do osób indywidualnych i firm lub przedsiębiorstw.

Lat na rynku

Zrealizowanych projektów

Nasi partnerzy:

Skontaktuj się z nami